College van Bestuur

Het eenhoofdig College van Bestuur, de bestuurder, realiseert op inspirerende en activerende wijze aan de hand van een strategische visie en met behulp van verbindend leiderschap de ambities van Wolderwijs.
De bestendiging, ontwikkeling en innovatie van ons aanbod aan onderwijs en opvang is het doel.De heer Martijn Mulder is de bestuurder van Wolderwijs. Per 1 augustus 2020 gaat hij met pensioen en treedt mevrouw Berien Bakker in functie als bestuurder. In de periode van 1 mei tot 1 augustus werken zij samen aan een goede overdracht.