Tarieven 2023

 

OPVANG KINDERDAGVERBLIJF 0-4 jaar

Opvang wordt afgenomen per uur inclusief luiers, voeding, (VVE) activiteiten.
Haal- en brengtijden worden vooraf vastgelegd.

Uurtarief: € 9,92

Opties: 

 • schoolweken + 12 weken vakantieopvang ( alle vakanties)
 • schoolweken
 • Schoolweken + 7 weken vakantieopvang (kerstvakantie en week 32, 33, 34 uitgesloten)

Opties met een ander tarief:

 • vakantie opvang: gemiddeld aantal uren per vakantie week
  Uurtarief: € 10,10
 • variabele opvang: gemiddeld aantal uren per maand
  Uurtarief: € 10,10

PEUTERSPELEN 2-4 jaar

5 ochtenden per week geopend van 8.30 uur tot 11.30 uur/12.00 uur. 

Vanaf 2024 is bij het aanmelden van nieuwe peuters een afname van minimaal 2 dagdelen verplicht. Het afnemen van 1 dagdeel is dus niet meer mogelijk. 
N.B. Voor KC De Klimtoren en KC De Bosrand geldt de minimale afname van 2 dagdelen al vanaf 1 mei 2023!

Uurtarief: € 9,27

 • Aanbod VVE programma
 • 2 ochtenden per week naar keuze
 • peuterspelen tijdens schoolweken
 • Verlenging met kinderopvanguren mogelijk

Voor ouders/verzorgers die geen gebruik kunnen maken van de Toeslag Kinderopvang vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente. Vraag naar de mogelijkheden om een berekening te maken voor uw eigen gezinssituatie.

BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-12 jaar

Opvang wordt afgenomen per uur inclusief eten, drinken en activiteiten.
Haal- en brengtijden worden vooraf vastgelegd.

Uurtarief: € 8,51

Opties: 

 • voorschoolse opvang
 • schoolweken + 12 weken vakantieopvang (alle vakanties)
 • schoolweken
 • schoolweken + 7 weken vakantieopvang ( kerstvakantie en week 32, 33 ,34 uitgesloten)

Opties met een ander tarief:

 • vakantie opvang: gemiddeld aantal uren per vakantie week
  Uurtarief: € 8,67
 • variabele opvang: gemiddeld aantal uren per maand
  Uurtarief: € 8,67
Vervoerskosten: Voor kinderen die met auto/bus vervoerd worden, wordt een uur extra per rit in rekening gebracht.
Uurtarief: € 8,67