GMR

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van de tien scholen van Stichting Wolderwijs. Leden van de GMR hoeven niet perse lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder/verzorger of personeelslid te zijn verbonden aan de school die zij vertegenwoordigen. Doordat alle betrokken scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR is het contact tussen het schoolniveau en bovenschoolsniveau verzekerd.
De leden van de GMR maken deel uit van één van de drie werkgroepen middelen, personeel of onderwijs. De woordvoerders van deze werkgroepen vormen met de voorzitter van de GMR het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur heeft, voorafgaand aan een GMR-vergadering, overleg met de algemeen directeur.
Net als de MR heeft de GMR een wettelijke status. Naast advies- of instemmingsrecht heeft men ook initiatiefbevoegdheid.

De samenstelling van de GMR dit jaar bestaande uit een ouder- (o) en personeelsgeleding (p);

’t Echtenest - Echten
Mariska Bloemberg (o) Voorzitter, Lid DB en Onderwijs (woordvoerder)

De Klimtoren - Drogteropslagen
Floris van Lint (o) werkgroep Middelen

 ’t Oelebröd - Ruinen
Annet Hulzebos-Wever (p) werkgroep Personeel en IPB

De Bosrand - Kerkenveld
Erik Dekker (o) werkgroep Onderwijs

Het Veldboeket - Veeningen
Gerda Hoogstra (p) werkgroep Middelen

Het Groene Hart - Zuidwolde
Janneke te Marvelde (o) werkgroep Onderwijs

De Wezeboom - Oosteinde
Marchien Scheper (p) werkgroep Personeel en IPB

De Dissel - Ruinerwold
Sep Benak (p) werkgroep Onderwijs en OPR

De Rozebottel - Koekange
Martine Casula  (o) Lid DB en werkgroep Personeel (woordvoerder)

De Horst - De Wijk
Tilly Gaykema-Ham (p) Lid DB en werkgroep Personeel


MR

De medezeggenschapsraad op de scholen bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de school en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

  

Visie

De (G)MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met de achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op school beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau.

Centraal staat daarbij hoe vanuit medezeggenschap bijgedragen kan worden aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.