Partners in opvoeding

Voor het eerst naar de kinderopvang gaan is een hele stap voor een kind, maar ook voor de ouders/verzorgers.

Voor het kind is het een stap in een nieuwe wereld die nog niet vertrouwd is en tegelijkertijd betekent het voor de ouders/verzorgers dat zij hun kind toevertrouwen aan derden, namelijk de pedagogisch medewerkers van de groep.
Samen met de ouder zoekt de pedagogisch medewerker naar wat het beste is voor het kind. Ze zijn partners in de opvoeding. Een goed moment voor u als ouder om wat meer over uw kind te vertellen is tijdens de intake en het kennismakingsgesprek. Maar ook tijdens de opvang kunt u voor alle (opvoed) vragen bij de pedagogisch medewerkers terecht. Zij zijn professioneel opgeleid en kunnen u adviseren.
Na het inschrijven van uw kind wordt u door de pedagogisch medewerker van de groep uitgenodigd voor een intake inclusief kennismakingsgesprek. U kunt, indien wenselijk, een wenperiode afspreken voor uw kind.Er is een ouderportaal beschikbaar waar u als ouder alle zaken kunt regelen voor uw kind(eren). Heeft u een keer extra opvang nodig, wenst u te ruilen van dag of wilt u een wijziging aanvragen? Dit kunt u allemaal digitaal regelen vanaf uw telefoon, tablet/Ipad of computer. Daarnaast houden wij u op de hoogte van de activiteiten die hebben plaatsgevonden op de groep van uw kind. Een logboek van uw kind wordt bijgehouden en uw facturen en jaaropgaven zijn in te zien.

Kindcentra Wolderwijs vindt het ook belangrijk dat ouders en verzorgers betrokken zijn bij de opvang van hun kind(eren). Je kind brengt immers een (groot) deel van de week bij ons door, waardoor wij de opvoeding op dat moment voor onze rekening nemen. Door ouders actief mee te laten denken over het beleid kunnen wij ons blijven verbeteren en kwalitatief goede opvang bieden. Kindcentra Wolderwijs streeft ernaar om op elke locatie een oudercommissie (OC) te hebben.Kindcentra Wolderwijs zal er alles aan doen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er toch iets zijn waar u als ouder niet met de pedagogisch medewerker en IKC directeur uit kunt komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.