Wat is een IKC?

Een IKC is een voorziening voor kinderen waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en om anderen te ontmoeten.
Stichting Wolderwijs biedt een totaal pakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Binnen het IKC wordt gewerkt met één team van professionele leerkrachten en pedagogisch medewerkers waardoor een veilige omgeving en doorgaande lijn gerealiseerd wordt. 



Stichting Kindcentra Wolderwijs is actief op 4 IKC locaties verspreid in gemeente de Wolden. Met als doel het verzorgen van onderwijs, opvang en activiteiten voor álle kinderen in álle dorpen van gemeente de Wolden. De IKC locaties zijn te vinden in de dorpen; Ruinen (IKC 't Oelebröd), Ruinerwold (KC Ruinerwold), de Wijk (IKC De Horst) en Zuidwolde (IKC Het Groene Hart).

Stichting Kindcentra Wolderwijs en Stichting Wolderwijs (Stichting Openbaar Primair Onderwijs de Wolden) werken nauw samen binnen het IKC om een vloeiende doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren . Op alle IKC locaties wordt gewerkt met een enthousiast team van professionele leerkrachten en pedagogisch medewerkers.