Schoolgids Wolderwijs

Het algemeen deel van de schoolgids van Wolderwijs 2019-2020 bevat informatie voor ouders, verzorgers en leerlingen. Iedere school afzonderlijk heeft een eigen schoolgids met informatie over de werkwijze op die school.